Geanimeerde sponsorbijeenkomst

Geanimeerde sponsorbijeenkomst

24-11-2017 || 11:50:00 || algemeen ||

Terug

Burgum - De kantine van VV Bergum was maandagavond behoorlijk gevuld. Nu eens niet met vrijwilligers of voetballers, maar het waren de sponsoren die door de beide voetbalclubs uit Burgum waren uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen, uiteraard onder het genot ván. De kantine was alvast een beetje in kerstsfeer gebracht, heel gezellig en sfeervol, maar voor foto’s rampzalig, ‘maar dat geheel terzijde’, zou Genee zeggen. Maar er werd niet alleen gepraat door de aanwezigen, ze konden ook luisteren naar een informatief verhaal van Berend Snijder van adviesbureau Van der Veen en Kromhout, bij de meesten bekend van de reclameslogan ‘Boekhout van Kromhout’: een bureau met ‘no nonsense en noordelijke nuchterheid’ als mission statement. Hij gaf in feite een korte cursus ‘financiële bedrijfsvoering’. Voor de aanwezigen in de zaal een gelegenheid om hun inzichten aan te scherpen en uiteraard om vragen te stellen over de details en finesses van succesvol ondernemerschap. Het waren er zo’n dertig, die ondernemers, en allen sponsor van de beide of een van de beide voetbalclubs.  

Meteen de eerste afbeelding van de powerpointpresentatie van Berend Snijder zou bij de voetballers onder de aanwezigen, dat waren in feite merendeels bestuursleden van de clubs, enige verbazing hebben kunnen wekken. ‘Spelen is leuk, maar het gaat om de knikkers’, staat toch redelijk haaks op bijvoorbeeld het werk van al die jeugdtrainers, coaches en begeleiders. Die prediken toch dat het ‘plezier in bewegen’ voorop moet staan, ‘mei nocht en wille’, zoiets. Maar Berend Snijder had het over bedrijven, ondernemerschap en zakelijke belangen. En daar gaat het wel degelijk om de knikkers, ondernemen is gericht op het maken van winst. Pieter Schols, voorzitter van VV Bergum, had het in zijn welkomstwoord al gememoreerd: “It giet jûn oer jild.”  

En daar viel uiteraard heel wat over te vertellen en te vragen. Berend Snijder had zo nu en dan wel degelijk een linkje gelegd met de sport, de voetballerij in dit geval. Zijn verhaal zat goed in elkaar, zeker voor de doelgroep van deze avond, allen meestal plaatselijke ondernemers, en als je daar een groep van bij elkaar zet, ontstaat er als vanzelf een heel specifieke dynamiek. Berend Snijder begon zijn verhaal uiteraard met een korte introductie van zijn bedrijf, een verkapte sterspot in feite, maar het gaf wel een inkijkje in wat een accountantsbureau allemaal doet, dus het was niet alleen commercieel, maar ook functioneel. En daarna was de eerste, min of meer hypothetische, want hij sprak tegen ondernemers, vraag: “Speelt u voor de winst?” Die overeenkomst met voetbal was dus gelegd en ook in zijn verdere verhaal gebruikte hij voebalmetaforen om het niet al te zakelijk te houden. De volgende vraag mocht er ook zijn: “Hoe staat het met uw tactisch inzicht.” En daarbij ging het over met name de financiële bedrijfsvoering. Een beetje jargon verduidelijkte de zaken: er werd gerept van onder andere ‘kritische succesfactoren’ en KPI’s. Voor een niet -ingewijde begon het af en toe een beetje moeilijk te worden, maar op deze avond kon het wel, het waren immers allemaal zakenlieden. En zo ging het verder met: “Kijkt u live, of de herhaling”, of: “Bijsturen wil niet als u achter de bal, in casu de feiten, aanloopt.” En ook een eye opener voor sommigen: “Doet u aan benchmarken.” Voor de vreemdelingen in Jerusalem op dit gebied: benchmarken in het vergelijken aan de hand van andere collega-zakenlieden uit dezelfde branche.” Of deze, ook een mooie: “Gaat u de tweede helft beter voorbereid het veld in.” Prikkelende vragen, zoals hij had beloofd aan het begin van zijn verhaal. En als afsluiter uiteraard een goede raad: “Wees een goede spelverdeler en zorg voor een goede coach.” Met dit soort speldeprikken maakte hij het nodige los in de zaal en daarmee besloot hij niet alleen zijn presentatie, maar sloot hij naadloos aan bij het tweede, informele gedeelte van de avond. En dat gedeelte bestond uit wat in vroeger tijden  een ‘gezellig samenzijn’ zou hebben geheten. Tegenwoordig valt het onder de noemer netwerken, met andere woorden in spontaan gevormde groepjes van gedachten wisselen over ‘het vak’, iets wat prima lukte onder het genot van een hapje en een drankje dat door de beide gastvrouwen in ruime mate werd rondgedeeld. Het ging uiteraard nog steeds over geld, maar misschien, stiekem toch ook zo nu en dan over voetbal, dat kan bijna niet anders als je een groep rechtstreeks of zijdelings voetbalgerelateerde gasten hebt. Deze sponsoravond was al met al een prima initiatief van de beide Burgumer voetbalclubs dat door de gasten zeer op prijs werd
gesteld. 

 


 

tekst en foto’s: Binne Kramer 

     

   


Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Expert Meijer
Wurkz
Waldpop
Wijmenga

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra