Besturen vv Bergum en BCV samen in gesprek met de fusiecommissie

Besturen vv Bergum en BCV samen in gesprek met de fusiecommissie

31-01-2018 || 21:30:00 || algemeen ||

Terug

Maandagavond 29 januari jl. deelde de fusiecommissie haar voorlopige bevindingen met de hoofdbesturen van de beide Burgumer voetbalverenigingen.

Op een constructieve manier werd er gesproken over de fusie. Met name bij de Jeugdafdeling, die in 2005 (A-B junioren) en 2007 (alle jeugdspelers) is samengegaan onder de naam vv BBC, is de behoefte aan meer saamhorigheid, onderlinge verbondenheid en een ‘familie gevoel’ het grootst. Maar ook het effectiever kunnen inzetten van vrijwilligers en financiële middelen en het borgen van een breed voetbalaanbod (prestatie- en recreatiefgericht) in de toekomst, werden als grote voordelen van een fusie genoemd. De gezamenlijke ambitie is om een echt ‘voetbalbolwerk’ in Burgum te zijn.

De commissieleden gaven een korte update van de verschillende aandachtsgebieden (Financiën, Technische Commissie, Accommodatie, Sponsoring, Ledenadministratie, Juridische Zaken en Kantine). De aanwezigen waren positief over de ontwikkelingen en de beide besturen gaven de fusiecommissie de opdracht mee om de visie (de zgn. ‘stip op de horizon’: waar staat de fusieclub voor, wat wil ze bereiken, hoe en wanneer) verder uit te werken in een adviesvoorstel en stappenplan. Uitgangspunt daarin is om in seizoen 2019/2020 als nieuwe club te starten. Zowel de besturen als de commissie hechten veel waarde aan de input van de leden en van de verschillende geledingen binnen de clubs, met goede communicatie als sleutelwoord. Deze aspecten neemt de commissie mee in het advies/stappenplan.

Het was een harmonieus overleg. Met respect voor het verleden, maar met de focus gericht op de toekomst.


Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Expert Meijer
Wurkz
Wijmenga
Waldpop

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra