Sportdebat: Politiek Tytsjerksteradiel aan de tand gevoeld over sportbeleid

Sportdebat: Politiek Tytsjerksteradiel aan de tand gevoeld over sportbeleid

14-03-2018 || 12:11:00 || bestuurlijk ||

Terug

In  een volle kantine op sportpark Het Koningsland opende vvBergum voorzitter Pieter Schols het  sportdebat, georganiseerd door de Burgumer voetbalverenigingen BCV en vvBergum. Alle lijsttrekkers van de politieke partijen Tytsjerksteradiel waren aanwezig. Dit unieke debat werd gehouden om het nut en noodzaak van de (voetbal)sport te benadrukken en de belangen van sportverenigingen én de maatschappelijke belangen waar de gemeente invulling aan geeft, samen te brengen. Onder leiding van Eelke Lok, jarenlang stem en gezicht van Omrop Fryslân, werden de lijsttrekkers aan de tand gevoeld met een vijftal prikkelende stellingen. Na het voorlezen van een stelling, werden de partijen gevraagd een rode of gele kaart op te steken om aan te geven of men het eens of oneens was met de stelling. Vervolgens was het de taak van Eelke Lok om de lijsttrekkers uit te dagen hun standpunten te verwoorden. Hij deed dat op zijn welbekende ‘fryske’ en  ‘humoristische’ wijze, waarmee hij de lachspieren bij het aanwezige publiek regelmatig in beweging zette.

Enkele stellingen waren ‘Met een fusie van BCV-vvBergum in het vooruitzicht is het logisch dat er  2 kunstgrasvelden komen in plaats van 1,5’ en ‘De nieuwe Westermar moet de beste sporthal van Friesland worden’ en ‘Het sportpark moet het hele jaar toegankelijk zijn en niet van 1 juni – 1 september gesloten worden’. De stellingen leidden tot verdeelde meningen en kritische geluiden, maar ook tot eensgezindheid en mooie praktijkvoorbeelden. De verdeeldheid ging met name over het faciliteren en financieren van meer kunstgrasvelden door de gemeente. Ook over de aanleg van kunstgrasvelden in het algemeen waren partijen verdeeld. Eensgezindheid was er vooral over een multifunctionele en brede inzetbaarheid van een nieuw te bouwen sporthal, waarbij samenwerking tussen de gemeente, de verenigingen en burgers van groot belang wordt gezien. Daarnaast waren partijen het eens over een heroverweging van de jaarlijkse sluiting van de sportvelden op het Koningsland gedurende de zomerperiode. Er zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van het complex, zeker voor kinderen uit gezinnen die niet op vakantie kunnen gaan. Partijen daagden verenigingen uit om de samenwerking met de gemeente te zoeken om hieraan een goede invulling te geven, waarna mogelijk een pilot kan worden georganiseerd.

Na het beantwoorden van de laatste vraag uit het publiek werd het debat afgesloten door Dirk van der Woude, voorzitter BCV. Hij dankte de lijsttrekkers en gespreksleider Eelke Lok en sprak de hoop uit op een goede samenwerking met de gemeente om daarmee de ambities van de club en de binding en leefbaarheid binnen het dorp en de regio te realiseren en te versterken.

 

 

Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Waldpop
Wurkz
Wijmenga
Expert Meijer

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra