Fusiecommissie bespreekt fusie-stappenplan met besturen vv Bergum, BCV en BBC

Fusiecommissie bespreekt fusie-stappenplan met besturen vv Bergum, BCV en BBC

29-03-2018 || 14:41:00 || bestuurlijk ||

Terug

Op maandag 19 maart jl. vond er weer een overleg plaats met de besturen en de fusiecommissie (FC). Belangrijk onderwerp op de agenda was het fusie-stappenplan.

FC-lid Tiemen Korvemaker hield een presentatie over de (juridisch) te nemen stappen richting een fusie. In de periode tot 1 november 2018 zal een fusievoorstel (zgn. startdocument) uitgewerkt worden. In dit startdocument worden o.a. de volgende onderwerpen beschreven:
  • Fusiedatum
  • Nieuwe statuten
  • Samenstelling bestuur na de fusie
  • Voorgenomen maatregelen overgang lidmaatschap
  • Toelichting op juridische, sociale en economische aspecten
Aanvullend zal een visie en beleidsplan voetbaltechnische zaken opgesteld worden. Het startdocument wordt vervolgens ingebracht in de Algemene Leden Vergadering. Uiteindelijk beslissen de leden van de verenigingen over het definitieve fusiebesluit via het (in de statuten omschreven) stemrecht in de Algemene Leden Vergadering van beide verenigingen.

Binnen de fusiecommissie zijn diverse werkgroepen bezig met de fusievoorbereiding en het startdocument. FC-lid Jaap van Bruggen licht toe hoe binnen de beide Technische Commissies momenteel in gezamenlijk overleg wordt gewerkt aan een visie en TC-voorstel.

Informatiemarkt voor alle leden en betrokkenen
De fusiecommissie organiseert samen met de beide verenigingen binnenkort een informatiemarkt. Het doel van deze markt is de leden en overige betrokkenen te informeren over de plannen tot nu toe, hen te betrekken bij te nemen beslissingen en vragen of ideeën te inventariseren. Deze input neemt de commissie vervolgens mee in de plannen/het startdocument.
De uitnodiging  voor de informatiemarkt volgt via de diverse communicatiekanalen, waaronder de websites.

Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Wurkz
Waldpop
Expert Meijer
Wijmenga

Advertentie

Univé
ING
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra