Contactpersonen

Naam Functie Telefoon
ALGEMEEN BESTUUR
Cornelis Taekema Voorzitter  06-12980717
     
Jannie Elzinga Secretaris 0511-464660
Tjeerd de Jong Penningmeester 0511-464553
Wedstrijdsecretaris BBC  Wedstrijdsecretaris 0511847586
Haye van Dekken Materiaal 06-15358585
BESTUUR TECHNISCHE COMMISSIE
Harke Bekkema Voorzitter 0511-464283
Wymer Bloemhof HJO 06-37280319
Syb Stelpstra Tc-lid pupillen 06-49316601
Chris van Buiten Tc-lid junioren 0511-482677
Wilt Dijk Tc-lid meisjes 0511-401497
Justus Boersma Tc-lid dames 06-51196473
Frederik Bierling Keepers/scouting 06-46962102
Marco Sluijk en
Anne Siete van der Wal
Scheidsrechterzaken 0511-475063
06-24596927
COÖRDINATOREN
Reinder van der Heide A, B- en C junioren 06-22501407
Johan Vries D- pupillen  06-51857868
vacature C pupillen  
vacature F pupillen  
Anette Kerstholt Dames/meisjes 06-51145973
COMMUNICATIE
Jacqueline Boersma Communicatie 0511-464655
TOERNOOIEN (Mixtoernooien)
Vacant    
TOERNOOIEN (Zomer)
Jacob Frimpong Mail 06-29265525

#BBCBergum

Sponsoren

Wurkz
Waldpop
Expert Meijer
Wijmenga

Advertentie

Univé
ING
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra