Copyright
Niets uit deze website mag zonder toestemming van VV BBC worden gekopieerd of overgenomen. Dit geldt voor alle teksten, afbeeldingen, logo's, geluids- en filmfragmenten en programmacodes. Zonder toestemming mag u geen informatie van deze website verveelvoudigen, overdragen, bewerken en/of door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, openbaar maken en evenmin in een gegevensopzoekstysteem opslaan. Een verzoek tot hergebruik kun u sturen naar VV BBC, middels het contactformulier vermeld op de website.

In het geval gebruik wordt gemaakt van teksten beeldmateriaal van derden, staat waar mogelijk de bron vermeld. De rechten op dat materiaal berusten bij de eigenaars daarvan.

Disclaimer
Deze website is met grote zorg samengesteld. Aan de informatie vermeld op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Als gebruiker van deze informatie bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik daarvan. De makers van deze pagina's wijzen elke aansprakelijkheid voor enigerlei directe dan wel indirecte schade, van welke aard dan ook, van de hand als gevolg van typefouten en/of andere fouten. VV BBC is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van sites van andere partijen, waarnaar op deze website (link)verwijzingen zijn opgenomen. De makers van de website en/of (de) voetbalvereniging VV BBC kan/kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van berichten van derden op interactieve gedeeltes van de site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te 'framen' in een andere website.

#BBCBergum

Sponsoren

Waldpop
Wijmenga
Expert Meijer
Wurkz

Advertentie

Univé
ING
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra