Goede sfeer tijdens fusie-informatiemarkt: bekijk het verslag en de gepresenteerde plannen

Goede sfeer tijdens fusie-informatiemarkt: bekijk het verslag en de gepresenteerde plannen

01-05-2018 || 12:12:00 || bestuurlijk ||

Terug

Voetbalverenigingen BCV en vvBergum hebben het streven te fuseren met ingang van seizoen 2019-2020. Ter voorbereiding op de fusie is een speciaal geformeerde fusiecommissie bezig met de invulling hoe de nieuwe vereniging er uit zou moeten zien en hoe daar in 2019 te komen. De eerste plannen zijn inmiddels uitgewerkt en een aantal andere zaken is nog volop in ontwikkeling. Redenen voor beide verenigingen om op maandag 23 april jl. samen met de fusiecommissie een informatiemarkt te houden.

Leden en belangstellenden konden onder het genot van een kopje koffie of thee in een informele sfeer bij verschillende stands informatie ontvangen. Bijvoorbeeld over de te nemen stappen en inspraakmogelijkheden richting de juridische fusie, inclusief tijdsplanning. Bij de stand 'financiën' kon men inzicht krijgen in de baten- en lastenverdeling van de verenigingen en de impact daarvan op een overgang naar een nieuwe fusievereniging. Ook het inmiddels uitgewerkte voetbaltechnische beleid werd in een stand gedeeld. Daarnaast werden toelichtingen gegeven op de ontwikkelingen en de nog te nemen beslissingen over bijvoorbeeld accommodatie, sponsorzaken en toekomstige naam/logo/clubkleuren. Bovenal werden bezoekers aangemoedigd om mee te denken door het geven van meningen, tips en ideeën.

In de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV) van mei 2018 zullen leden verder worden geïnformeerd en in de ALV van november hebben leden instemmingsrecht over het fusievoorstel en het beleidsvoorstel voor de nieuwe vereniging. Voor de fusiecommissie was de informatiemarkt dan ook een belangrijk moment om te toetsen of er voldoende draagvlak is voor de plannen en input te ontvangen om mee te nemen in de verdere fusie ontwikkelingen. Zo'n 75 belangstellenden bezochten de informatieavond, die in een zeer open, harmonieuze en positieve sfeer verliep.

Een samenvatting van de gedeelde informatie in de marktstands:
Fusie stappenplan en juridische aspecten:


Voetbaltechnisch beleid:

Financiële aspecten:

Accommodatie:

Sponsorzaken:


Een kleine sfeerimpressie van de avond:

 

   

 


 

Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Expert Meijer
Wijmenga
Wurkz
Waldpop

Advertentie

ING
Univé
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra