Fusie ontwikkelingen; hoe blijf ik op de hoogte?

Fusie ontwikkelingen; hoe blijf ik op de hoogte?

04-06-2018 || 18:48:00 || bestuurlijk ||

Terug

In de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van mei jl. hebben de leden van beide verenigingen goedkeuring gegeven om de gepresenteerde fusieplannen (zie link onderaan dit bericht)  verder uit te werken. Dit betekent dat een fusie een steeds concretere vorm gaat krijgen. Het is voor leden en betrokkenen van belang om goed op de hoogte te kunnen zijn en blijven van deze ontwikkelingen en waar gewenst input te kunnen geven.

Op de fusie-informatiemarkt van 23 april jl. zijn bezoekers o.a. via het 'meningen en ideeënformulier' gevraagd op welke wijze men geïnformeerd wenst te worden over fusieontwikkelingen. De hoofdconclusie is dat nagenoeg alle bezoekers de voorkeur geven aan communicatie via de sites van de verenigingen. Communicatie via ALV is niet alleen gewenst, maar conform statuten ook verplicht. Aanvullend daarop vindt een groot deel van de bezoekers het belangrijk via Twitter of Facebook informatie te ontvangen. Een iets kleiner deel van de bezoekers geeft aan (team)bijeenkomsten of andere persoonlijke informatie-uitwisseling zinvol te vinden. Op basis van deze uitkomsten is onderstaand communicatieplan gemaakt.

Communicatie voortgang fusie
Fusie ontwikkelingen op de site van BBC, BCV en vvBergum
Alle informatie over de fusie wordt gepubliceerd op alle drie verenigingensites. Nieuwsberichten worden op de homepages geplaatst. Om alle informatie over de fusie overzichtelijk bijelkaar te verzamelen, is op de sites onder het tabblad 'club' of 'vvBBC' een kopje 'Fusie ontwikkelingen BCV-vvBergum' beschikbaar met daaronder drie tabbladen:
 1. De fusiecommissie
  Hier staat informatie over de opdracht van de fusiecommissie. Wie zijn de commissieleden, wat doen ze en hoe zijn ze bereikbaar.
 2. Agenda en interessante links
  Hier staat informatie over belangrijke data in het fusietraject. Ook staan hier links naar interessante websites of berichten die raakvlakken hebben met de fusie, het beleidsvoortstel of het fusievoorstel.
 3. Fusie nieuwsberichten
  Hier staan alle nieuwsberichten m.b.t. de fusie overzichtelijk bij elkaar. Er kan makkelijk doorgeklikt worden naar eerder gepubliceerde berichten. 
Alhoewel de pagina's op alle drie sites staan, wordt er veelal doorgelinkt naar de (gezamenlijke) BBC site. Afhankelijk van ontwikkelingen kunnen extra tabbladen en informatie toegevoegd worden.

Twitter en facebook
Deze middelen worden ingezet voor zogenaamde 'leuk om te weten' informatie. De 'noodzakelijk om te weten' informatie is op de site te raadplegen. Twitter en facebook worden wel aanvullend ingezet om nieuwsberichten op de website te delen.

Bijeenkomsten/inloopsessies met persoonlijke informatie-overdracht
Afhankelijk van onderwerpen en ontwikkelingen zal de fusiecommissie dergelijke mogelijkheden bieden voor informatie uitwisseling. Volg hiervoor de aankondigingen op de site.

Tips of ideeën
Mocht u nog informatie missen of worden er aan bepaalde zaken naar uw mening te weinig aandacht besteed, laat dit vooral weten via fusiecommissie@vvbbc.nl De commissie staat open voor tips en ideeën. 

Meteen een kijkje nemen op de site onder tabblad 'Fusieontwikkelingen-de fusiecommissie'? Klik hier
Benieuwd naar de volledige presentatie fusieontwikkelingen gehouden op de Algemene Leden Vergaderingen van mei 2018? Klik hier


Eerder gepubliceerde nieuwsberichten over de fusie:
 • 1 mei 2018: Goede sfeer tijdens fusie informatiemarkt, bekijk het verslag en de gepresenteerde plannen, klik hier
 • 5 april 2018: Uitnodiging Informatiemarkt, klik hier
 • 29 maart 2018: Fusiecommissie bespreekt fusie stappenplan met besturen vvBergum, BCV en BBC, klik hier
 • 3 februari 2018: Besturen vvBergum en BCV samen in gesprek met de fusiecommissie: klik hier
 • 4 december 2017: Verder onderzoek naar fusie BCV en vvBergum, klik hier

 


Meer nieuws

#BBCBergum

Sponsoren

Wurkz
Waldpop
Wijmenga
Expert Meijer

Advertentie

Univé
ING
Contactinformatie
Social Media

Realisatie & ontwikkeling:

Eddie Sprietsma & Jan Okke Veenstra